حامیان کنگره

نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران به همت متولیان کار خود را آغاز نموده و با حمایت حامیان، به رشد، شکوفایی و اثربخشی خواهد رسید. 

دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران،  دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شیراز، دانشگاه علم و فرهنگ، انجمن علمی گردشگری ایران، مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور و انجمن متخصصان گردشگری ایران از جمله حامیان برگزاره نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران هستند. 

اخبار پیشنهادی

اعلام برنامه جدید زما‌ن‌بندی اجرا و برگزاری نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران

اطلاعیه شماره ۱۵ دبیرخانه نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران ؛ پیرو اطلاعیه قبلی دبیر...
دبیرخانه کنگره هتلداری خبر از تغییر زمان برگزاری نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران د...
پیرو اعلام شورای سیاستگذاری کنگره و به نقل از دبیرخانه دائمی کنگره به اطلاع می رساند؛ با ت...
به گزارش دبیرخانه نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران و به نقل از هتل نیوز ؛ نخستین کن...
کیفیت همواره یکی از مهم‌ترین عوامل تضمین کننده موفقیت کسب و کارهاست. صنعت میهمان نوازی نه ...