اولین پیش نشست مقدماتی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران