اخبار روز

دبیرخانه نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران در اطلاعیه شماره ۱۷ خود به اطلاع می‌رساند...
به گزارش روابط عمومی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران ؛ “سیاوش ایمنی” م...
به گزارش روابط عمومی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران ؛  “ارشک مسائلی” ...
به گزارش روابط عمومی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران ؛  “نرگس شجاعی” پ...
به گزارش روابط عمومی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران ؛ ” الهام کزازی” ...
بنابر اعلام دبیرخانه دائمی کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران – فراخوان مقالات، اعضای ...
به گزارش روابط عمومی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران  ؛  “سمیه هاشمی” ...
به گزارش روابط عمومی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران  ؛  “علیرضا دربان”...
به گزارش روابط عمومی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران  ؛ “لطفعلی کوزه‌گریR...
به گزارش روابط عمومی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران  ؛ “علی موحد” عضو...
در حال بارگذاری...