شورای سیاست‌گذاری

شورای سیاست‌گذاری کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران با حضور جمعی از متخصصین، صاحب نظران، فرهیختگان، اساتید دانشگاه و مدیران با تجربه صنعت گردشگری و هتلداری و تشکل‌های مرتبط به این حوزه و همچنین دبیر کل، دبیرعلمی و دبیر اجرایی کنگره، تشکیل شده است.
 
شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان و سیاست‌های کلی کنگره را تبیین می‌کند و بالاترین رکن در هدایت و راهبری این رویداد است.

مهمترین وظایف شورای سیاست‌گذاری کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران؛

۱ – تعیین، تدوین و تصویب چشم انداز، ماموریت، سیاست‌ها، اهداف و محورهای برگزاری کنگره
 
۲ – تعیین، تدوین و تصویب ساختار کنگره شامل شرح وظایف کمیته‌ها و اعضای آن
 
۳ – تعیین و تصویب زمان و مکان برگزاری کنگره
 
۴ – نظارت بر فعالیت کمیته‌های کنگره
 
۵ – تصویب خطوط کلی امور و برنامه‌های اجرایی و علمی کنگره
 
۶ – تعیین مخاطبین و مدعوین کنگره
 
۷ – بررسی پیشنهادات و نقطه نظرات ارائه شده از سوی کمیته‌ها
 
۸ – نظارت مستمر بر حسن اجرای کنگره در طول مدت زمان برگزاری، ارائه گزارشات و تجدید نظر یا بازبینی در برنامه‌ها و فعالیت‌ها
 
۹ – برآورد هزینه‌های برگزاری کنگره و تعیین روش‌های اجرایی به منظور تامین منابع مالی و اعتبارات لازم

اخبار پیشنهادی

اعلام برنامه جدید زما‌ن‌بندی اجرا و برگزاری نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران

اطلاعیه شماره ۱۵ دبیرخانه نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران ؛ پیرو اطلاعیه قبلی دبیر...
دبیرخانه کنگره هتلداری خبر از تغییر زمان برگزاری نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران د...
پیرو اعلام شورای سیاستگذاری کنگره و به نقل از دبیرخانه دائمی کنگره به اطلاع می رساند؛ با ت...
به گزارش دبیرخانه نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران و به نقل از هتل نیوز ؛ نخستین کن...
کیفیت همواره یکی از مهم‌ترین عوامل تضمین کننده موفقیت کسب و کارهاست. صنعت میهمان نوازی نه ...