شیوه‌نامه نگارش مقاله

این بخش، راهنمای علاقمندان به ارسال مقاله در نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران است. مطالعه و رعایت نکاتی که در این فایل به آنها اشاره شده است، برای ارسال مقاله ضروری می‌باشد. 

شیوه نامه نگارش مقاله

اخبار پیشنهادی

اطلاعیه شماره ۱۶دبیرخانه کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران

دبیرخانه نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران به اطلاع می‌رساند ؛ کلیه اخبار، اطلاعیه‌ه...
به گزارش دبیرخانه کنگره : نشست کمیته علمی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران – ...
به گزارش دبیرخانه نخسیتن کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران، اولین نشست عمومی سال ۱۴۰۳ کمیته...
اطلاعیه شماره ۱۵ دبیرخانه نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران ؛ پیرو اطلاعیه قبلی دبیر...
دبیرخانه کنگره هتلداری خبر از تغییر زمان برگزاری نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران د...