رویدادهای جانبی

به گزارش روابط عمومی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران ؛  “نرگس شجاعی” پ...
بنابر اعلام دبیرخانه دائمی کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران – فراخوان مقالات، اعضای ...
به گزارش روابط عمومی نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران  ؛ “لطفعلی کوزه‌گریR...
در حال بارگذاری...